Ubezpieczenie

Ubezpieczenie – umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.

Produkt ubezpieczeniowy

Podstawową potrzebą, jaką zaspokaja produkt ubezpieczeniowy jest potrzeba wsparcia finansowego w razie poniesienia straty (utraty mienia, wypadku samochodowego), uszczerbku lub utraty dochodów (np. wskutek bezrobocia, przejścia na emeryturę lub utraty zysków ) albo losowej potrzeby finansowej (np. z powodu urodzenia dziecka). Ubezpieczeniem można także objąć spłatę kredytu w przypadku niemożliwości spłaty. Potrzeba ubezpieczeniowa jest łatwo wypychana ze świadomości, gdyż wiąże się z negatywnym doświadczeniem lub wyobrażeniem. Brak chęci uświadamiania tej potrzeby oraz niematerialny jej charakter powodują, że produkt ubezpieczeniowy jest specyficzny.

Produkty ubezpieczeniowe stanowią obszar działań zarządczych w firmach ubezpieczeniowych. Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym obejmuje wprowadzenie oraz wycofanie produktu, kształtowanie portfela produktowego, a także pozycjonowanie rynkowe produktów. Są to trzy podstawowe decyzje, które obejmuje zarządzanie produktem ubezpieczeniowym.

Produkt ubezpieczeniowy – pakiet usług dostarczanych ubezpieczonemu (ubezpieczenie OC, AC, usługa assistance, itd.) przez zakład ubezpieczeń za określoną opłatą, od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia aż do jej rozwiązania. Możliwość zakupu ubezpieczenia przez internet lub telefon dają tak zwane „ubezpieczenia directowe”.

Przed wyborem odpowiedniego ubezpieczenia warto skorzystać z ogólnodostępnych rankingów lub porównywarek firm ubezpieczeniowych. W najtrudniejszym wyborze może pomóc osobisty doradca produktów ubezpieczeniowych.