Strona internetowa

Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee.

Strony internetowe często wykorzystują obiekty multimedialne, np. Adobe Flash. Aby móc odtworzyć lub wyświetlić ich zawartość przeglądarka internetowa musi mieć zainstalowane odpowiednie wtyczki obsługujące takie obiekty. Strony internetowe wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej mają duże znaczenie dla wizerunku firmy, co może mieć wpływ na wynik ekonomiczny działalności rynkowej, a ewentualne błędy na stronie internetowej mogą negatywnie oddziaływać na potencjalnych klientów firmy. W obecnych czasach większość(nawet małych firm) ma własne mini strony w celach reklamowych ( często też pozycjonowanych na interesujące frazy ). Strony internetowe można opracowywać we własnym zakresie z wykorzystaniem odpowiednich edytorów, np. nvu, co wymaga jednak zaznajomienia się z HTML i CSS lub zlecić to profesjonalnemu projektantowi stron www. Ważne instytucje takie jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe do łączenia się z ich stronami www używają protokołów szyfrujących.