Prawnik

Prawnik – osoba naukowo lub zawodowo zajmująca się prawem.

Niektóre systemy prawne wywodzące się z „common law” jako prawników najniższego stopnia zawodowego uznają także osoby o wykształceniu wyższym humanistycznym, zajmujące się zawodowo prawem. Obecnie jednak w większości krajów świata do wykonywania zawodów mających związek z prawem jest wymagane wyższe, uniwersyteckie wykształcenie prawnicze, a dla wykonywania kluczowych zawodów prawniczych, okresy dodatkowego stażu (aplikacja, asesura).

Prawnik

Prawie wszystkie zawody prawnicze traktowane są jako zawody zaufania publicznego. Tradycyjnie zawód adwokata (radcy prawnego) oraz notariusza , uznawane są za wolne zawody, w związku z czym cechą charakterystyczną jest obowiązkowa lub dobrowolna przynależność osób je wykonujących do samorządu zawodowego. Zasadniczo poza systemem związkowym pozostaje, ze względu na powiązania z władzą publiczną, zawód sędziego i prokuratora.

Prawnik reprezentuje klientów przed sądami,organami i innymi instytucjami. Prawnik świadczy pomoc prawną tak osobom fizycznym, w zwykłych sprawach życia codziennego jak i przedsiębiorcom, w skomplikowanych zagadnieniach prawnych prowadzonej działalności gospodarczej.