Hotel

Hotel – obiekt wchodzący w skład infrastruktury turystycznej, w którym świadczone są odpłatnie usługi noclegowe (przede wszystkim krótkookresowe).
W myśl polskich standardów, hotele muszą dysponować liczbą co najmniej 10 pokoi, w większości jedno- i dwuosobowych. Jednocześnie powinny oferować szeroki zakres usług związanych z pobytem turystów.
Termin „hotel” (obiekt hotelowy) bywa często mylony z szerszym pojęciem – „obiekt hotelarski”

Ze względu na wiele czynników (m.in. standard usług, lokalizację czy wyposażenie), hotelom przyznawane są kategorie (tzw. „gwiazdki”). Duże sieci czy konsorcja hotelowe, w oparciu o kategorie hotelowe, rozgraniczają marki swoich obiektów.

Jednym z kryteriów kategoryzacji obiektów noclegowych jest zakres usług. Na tej podstawie można wyróżnić następujące hotele:
– turystyczne (ekonomiczne),
– średniej klasy,
– luksusowe.

Innym kryterium podziału hoteli może być ich przeznaczenie determinowane lokalizacją i zakresem programu obsługowego:
– Hotele miejskie (biznesowe) – zlokalizowane w centrach dużych i średnich miast, odwiedzane zwykle przez osoby podróżujące służbowo, wyposażone w szybkie łącza internetowe, kanały telewizji satelitarnej, sale konferencyjne i szkoleniowe, restauracje i bary, proste centrum rekreacji lub odnowy biologicznej,
– Hotele tranzytowe – zlokalizowane przy drogach tranzytowych (mają udogodnienia dla zmotoryzowanych), dworcach lotniczych lub kolejowych, dają możliwość wykupienia pokoi „na godziny”,
– Hotele kongresowe (zespoły hotelowo-konferencyjne) – zlokalizowane w dużych miastach i zaprogramowane swym programem obsługowym na organizację kongresów i dużych konferencji, posiadają skalowalne sale wielofunkcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny, zaplecze gastronomiczne przygotowane na obsługę dużej ilości osób, pokoje o wysokim standardzie, nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną i zaplecze rekreacyjne lub odnowy biologicznej,
– Hotele wypoczynkowe (turystyczne) – zlokalizowane w miejscowościach o wysokich walorach turystycznych, przygotowane na obsługę grup turystycznych oraz turystów indywidualnych, świadczą pakiety usług z zakresu rekreacji i odnowy biologicznej, posiadają wypożyczalnie sprzętu sportowego, itp.,
– Hotele uzdrowiskowe (SPA) – zlokalizowane w miejscowościach o wysokich walorach turystycznych, często w pobliżu miejsc występowania wód mineralnych, w rejonach o korzystnych właściwościach mikroklimatu, nad morzem, jako część ośrodków wczasowych itp., posiadają rozbudowane zaplecze pobytowe, centrum rekreacji i odnowy biologicznej, gdzie goście mogą skorzystać z szerokiego pakietu usług oferowanych przez wysoko wykwalifikowany personel,
– Hotele apartamentowe (aparthotele) – zlokalizowane w miastach lub w atrakcyjnych destynacjach turystycznych (Tatry), często mają formę apartamentowca z wynajmowanymi mieszkaniami, jednostki mieszkalne o dużej powierzchni są wyposażone w zaplecze kuchenne, zwykle brak jest ogólnodostępnej restauracji, a liczba personelu obsługowego jest znacznie ograniczona, posiadają atrakcyjną ofertę na dłuższe pobyty.