Doradca

Doradca – zawód wykonywany przez niezależnych, nie związanych z żadną konkretną instytucją profesjonalistów, których rolą jest przede wszystkim przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat doboru odpowiednich dla niego towarów i usług.

Doradca

Doradca finansowy to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest Pośrednikiem Finansowym.

Profesjonalny doradca – zarówno zależny,( związany z instytucjami i firmami) jak i niezależny – kontakt z klientem zaczyna od wywiadu kompleksowo określającego potrzeby i oczekiwania klienta odnośnie produktu bądź usługi. Na podstawie wywiadu określane są cele klienta. Następnie doradca sporządza na plan finansowy, w którym proponuje klientowi, jakimi narzędziami i w jaki sposób pożądany efekt można osiągnąć. Plan zostaje podpisany przez obie strony i od tej chwili doradca monitoruje realizowanie planu zgodnie z przyjętymi założeniami. Klient natomiast zakupuje produkty bądź usługi u specjalistów bądź handlowców, tj. doradców inwestycyjnych, doradców kredytowych, doradców ubezpieczeniowych, firmie leasingowej, bądź u dealera samochodowego .
Ze względu na brak ograniczeń prawnych w tym zakresie, zarówno w Polsce, jak w wielu innych krajach – doradcami określają się również zależni sprzedawcy produktów i usług, zatrudnieni lub powiązani z przedsiębiorstwami oferującymi produkty i usługi i dokonujący aktywnej sprzedaży ich produktów (np. funduszy inwestycyjnych, lokat bankowych, produktów ubezpieczeniowych – na życie, majątkowych i innych), telefonów komórkowych, sprzętu AGD, odbiorcom ostatecznym (konsumentom), najczęściej w punktach obsługi klienta bądź drogą telefoniczną.