Architekt

Architekt (gr. architéktōn – archi=główny, tekton=rzemieślnik, budowniczy) – osoba, której projekt koncepcji inwestycji budowlanej został wybrany przez inwestora, a inwestycja została zrealizowana pod jej nadzorem. Zostanie architektem danej inwestycji wiąże się najczęściej z otrzymaniem od inwestora funduszy na dopracowanie projektu inwestycji a nieraz także jej realizację. Osoba, której często udaje się sztuka zrealizowania inwestycji budowlanej na podstawie jej autorskiej koncepcji wykonuje zawód architekta budownictwa. Projekt, dzięki któremu powstała nowa architektura można nazwać projektem architektonicznym. Używając określenia architekt bez określenia dziedziny w jakiej dana osoba działa należy rozumieć, że osoba taka projektuje i nadzoruje wykonanie zgodnie z jej projektem obiektów budowlanych, które tworzą architekturę w budownictwie.

Architekt katalog stron katalog www

W szerszym zakresie architektem nazywa się projektanta, pomysłodawcę, autora zrealizowanego kompleksu lub systemu, który nadzorował jego realizację.
W zależności od kraju wykonywanie zawodu architekta jest warunkowane posiadaniem odpowiedniego wykształcenia, uprawnień lub dostępne dla każdego obywatela.
Wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, na nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej. Tak definiuje ten zawód w Polsce ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Nazwa zawodu architekta wywodzi się ze starogreckich słów αρχη [arché] (= początek, podstawa) oraz τεχνη [techné] = rzemiosło, sztuka. W antycznej grece architéktos oznaczał zatem głównego rzemieślnika czy głównego cieślę.